Ratkaisut 2008

13.10.2008
perintä
puhelinliittymä
laskutus

Kuluttajan (jäljempänä K) valitus koskee puhelinoperaattorin laskutusta ja perintää. Kyse on huhti- ja toukokuun 2006 laskuista, joiden summat olivat 24,04 euroa ja 21,17 euroa.

K teki helmikuussa 2005 operaattorinn kanssa sopimuksen matkapuhelinliittymästä. Hän muutti uuteen osoitteeseen 3.1.2006. K ilmoitti osoitteenmuutoksesta postille mutta ei operaattorille, koska hän oli siinä käsityksessä, että posti välittää ilmoituksen myös heille.

Operaattori jatkoi laskujen lähettämistä vanhaan osoitteeseen, mutta posti käänsi tammi-maaliskuun 2006 laskut uuteen osoitteeseen. Huhti- ja toukokuun 2006 laskut eivät enää saapuneet K:lle, eikä hän siten maksanut niitä. Operaattori lähetti laskuista K:lle maksumuistutukset, huhtikuun 2006 laskun osalta 9.5.2006 ja toukokuun 2006 laskun osalta 6.6.2006. K ei saanut maksumuistutuksia, koska myös ne lähetettiin vanhaan osoitteeseen.

Kesäkuun 2006 laskun kirjekuoreen posti oli korjannut uuden osoitteen kynällä. Tämän vuoksi K sai kyseisen laskun ja havaitsi, että operaattorin tiedossa ei ollut uutta osoitetta. Hän ilmoitti osoitteensa muuttumisesta operaattorille 12.6.2006. Myöhemmät laskut lähetettiin suoraan K:n uuteen osoitteeseen.

Operaattori siirsi maksamatta jääneet huhti- ja toukokuun 2006 laskut perintätoimiston hoidettavaksi 25.1.2007. K oli tuolloin ulkomailla. Palattuaan Suomeen hän havaitsi perintäkirjeet ja otti yhteyttä operaattoriin asian selvittämiseksi 3.3.2007. K maksoi velan viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen 15.3.2007.
1.8.2008
tavaran virhe
dvd-tallennin
tiedonantovelvollisuus

NN:t (jäljempänä ostajat) ostivat 12.8.2003 vuokraoikeuden tonttiin sekä tontilla sijaitsevat rakennukset 117 000 euron kauppahinnalla. Tontin pinta-ala on 814 m². Tontilla sijaitsee vuonna 1940 rakennettu puutalo, jonka pinta-ala on 82 m² sekä erillinen autotalli/varastorakennus. Hallinta siirtyi ostajille 15.10.2003.

Myyjä oli ennen kaupantekoa teettänyt asuinrakennuksen kuntoarvion 11.7.2003, jonka kohdassa "Omistajalta saadut tiedot" todetaan, että salaojat on uusittu 1970-luvun puolivälissä ja laajennusosassa vuonna 1981 ja että tarkastuskaivo on uusittu vuonna 1997. Kesäkuussa 2007 ostajille selvisi, että vain alle puolet taloa ympäröivistä salaojista oli uusittu ja loppu salaojitus oli alkuperäistä 1940-luvun tiiliputkea. Lisäksi selvisi, ettei kokoojakaivossa ollut pohjaa, eikä varsinaisia tarkastuskaivoja ollut.

Ostajat uusivat rakennuksen ympäriltä salaojat kauttaaltaan sekä tarkastuskaivot ja kokoojakaivon. Ostajat tekivät kustannusten vähentämiseksi mahdollisimman paljon itse, mutta heille aiheutui kertomansa mukaan yhteensä noin 4 700 euron kustannukset.

Myyjä on kieltäytynyt korvaamasta kustannuksia vedoten ostajien ja myyjän 24.5.2007 tekemään sopimukseen, jonka perusteella myyjä on korvannut 2 000 euroa rakennuksessa ennen tuota ajankohtaa ilmenneiden vaurioiden korjauskuluista ja jonka ehtojen mukaan kummallakaan osapuolella ei sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ole minkäänlaisia taloudellisia tai muita vaatimuksia toista osapuolta kohtaan ko. kauppaan liittyen.

Erimielisyys koskee sitä, onko myyjä velvollinen korvaamaan ostajille salaojituksen korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia.
 
Julkaistu 12.9.2013