Ratkaisut 2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) tekivät elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa toimeksiantosopimuksen K:ien omistaman kahden osakehuoneiston välittämisestä 7.4.2005. Kauppa huoneistoista tehtiin 29.6.2005. Välityspalkkion suuruus oli toimeksiantosopimuksen mukaan 3,5 prosenttia myyntihinnasta + arvonlisävero eli 4,27 % myyntihinnasta, joka oli 660 000 euroa. Välityspalkkiosta on vähennetty K:ien maksama pinta-alamittausmaksu. K:ien maksama välityspalkkio oli kaikkiaan

27 666,46 euroa.

K:t valittivat välittömästi kaupantekotilaisuuden jälkeen välityspalkkion määrästä EH:lle. K:t katsoivat, että välitystehtävää ei suoritettu ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen.

K:ien mukaan EH:n kiinteistönvälittäjä otti vastaan huoneistoista ostotarjouksen, joka ei ole ollut kaikilta osin K:ien asettamien vähimmäisehtojen mukainen. Kiinteistönvälittäjä ei välittäessään ostotarjouksen puhelimitse K1:lle kertonut ostotarjoukseen sisältyvistä muista ehdoista kuin kauppahinnasta. Puhelimessa K1 ei hyväksynyt tarjouksen mukaista 650 000 euron kauppahintaa, vaan esitti vastatarjouksen 660 000 euroa. Vastatarjousta antaessaan K1:llä ei ollut tietoa ostotarjoukseen liittyvistä kaikista ehdoista. Kiinteistönvälittäjä on kuitenkin ostotarjouslomakkeeseen merkinnyt K1:n hyväksyneen ostotarjouksen muutoin paitsi kauppahinnan osalta.

K:ien saatua tietää ostotarjoukseen sisältyvistä heille epäedullisista ehdoista, asiassa käytiin jatkoneuvotteluita, jotka johtivat kauppakirjan allekirjoittamiseen 660 000 euron kauppahinnalla ja K:ien hyväksymin ehdoin.
 
Julkaistu 12.9.2013