Ratkaisut 2005

1.11.2005
epäselvä ehto
irtisanominen
kohtuuttomuus
sovittelu

NN kuoli 3.3.2002. Kuolinpesän valtuuttama asiamies sopi elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa kuolinpesän varallisuuteen kuuluneen kiinteistön käyvän arvon arvioimisesta ja kiinteistön myymisestä. Kiinteistö sijaitsee Espoon Niipperissä. Tontille saa rakentaa enintään viisi asuntoa. Välitysliike laati tontista arviokirjan 29.4.2002. Sen mukaan tontin käyvällä arvolla tarkoitetaan kohtuullisessa myyntiajassa kohteesta saatavaa todennäköistä kauppahintaa. Tontin käyväksi velattomaksi myyntihinnaksi arvioitiin 115.000 euroa +/- 7 %. Myyntitoimeksiantosopimuksen 11.7.2002 mukaan myyntihinnaksi sovittiin 115.000 euroa ja keskimääräiseksi myyntiajaksi arvioitiin kaksi kuukautta.

Kauppa syntyi 22.8.2002. Kauppahinta oli 110 000 euroa.

Tontin pinta-ala oli kiinteistörekisterin mukaan 0.2645 hehtaaria ja kaupunginmittaustoimistosta saadun tiedon ja tonttikarttaluonnoksien mukaan noin 2.568 neliötä. Tontilla sijaitsee purkukuntoisiksi luonnehdittuja rakennuksia.

Tontin ostaja lohkoi kohteesta kaksi 642 neliömetrin määräalaa jättäen noin 1.284 neliömetrin suuruisen kantatilan itselleen. Määräalat hän myi edelleen 28.10.2002. Kauppahinta kummastakin määräalasta erikseen oli 48.500 euroa. Välittäjänä näissäkin kaupoissa toimi EH.

Kuolinpesä katsoo, että arviokirja oli virheellinen. He katsovat, että arviokirjassa olisi pitänyt arvioida myös kohteen pitkäaikaisempien realisointikeinojen mahdollisuutta ja niiden vaikutusta kauppahintaan.

Osakkaat ovat vaatineet korvausta välitysliikkeeltä, mihin se ei ole suostunut.
 
Julkaistu 12.9.2013