Ratkaisut 2004

16.7.2004
ehtomuutos
epäselvä ehto

Kuluttaja (K) osti 23.4.1999 XX:ltä käytetyn Volvo V70 Classic henkilöauton. Samassa yhteydessä K teki auton huoltoa koskevan AA-sopimuksen, jonka XX sopimuksen ehtojen mukaisesti siirsi elinkeinonharjoittajan (EH) hallinnoitavaksi.

Tehdyn sopimuksen hintajaksoksi sovittiin 12 kuukautta. Sopimuksen mukaan vuosittainen ajomäärä olisi 25 000 kilometriä. Auton matkamittarin lukema oli sopimuksen alkamishetkellä 18 500 kilometriä.

Sopimuksentekohetkellä voimassa olleiden sopimusehtojen 3b-kohdan mukaan ensimmäisen hintajakson jälkeiset jaksot ovat aina pituudeltaan 12 kuukautta. Kuukausierät pysyvät sovitun suuruisina koko hintajakson ajan, paitsi jos todellinen ajokilometrimäärä 12 kuukauden tarkastelujaksona poikkeaa vähintään 2 000 (2 500) kilometriä asiakkaan alun perin ilmoittamasta kilometrimäärästä. Ehtojen 4.1. kohdan mukaan kunkin 12 kuukauden jakson päätyttyä jälleenmyyjä tarkistaa hinnan toteutuneen ajokilometrimäärän perusteella. Mikäli todellinen ajokilometrimäärä sopimuksen alkamisesta tarkastusajankohtaan saakka ylittää tai alittaa vastaavan ajanjakson sovitun ajokilometrimäärän enemmän kuin 2 000 kilometriä, hintaa voidaan tarkistaa. Asiakas on velvollinen suorittamaan mahdollisen jälleenmyyjän eduksi tulevan hinnan erotuksen.

Sopimusehtojen kohdan 10 mukaan sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes ajoneuvo on kymmenen vuotta vanha. Aika lasketaan siitä päivästä, kun ajoneuvo toimitettiin uutena. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuitenkin jo ennen mainittua aikaa, mikäli auton ajomäärä saavuttaa 200 000 kilometrin rajan.

K valittaa siitä, ettei hän ole hyväksynyt, eikä hänelle ole edes annettu tiedoksi mainittuja 2002 tarkistettuja sopimusehtoja. K katsoo, etteivät uudet sopimusehdot koske häntä. Lisäksi EH on sopimusehtojen vastaisesti keväällä 2003 perusteettomasti veloittanut häneltä 118,29 euron ylikilometrikorvausta.
29.3.2004
peruuttaminen
sopimuksen syntyminen
varaussopimus
vuokraus

Kuluttaja (K) osti elinkeinonharjoittajalta (EH) 3.1.2001 päivätyllä kauppakirjalla uuden asunnon, jonka kauppahinta oli

1 886 100 markkaa.

Asunnon esitteen mukaan "esteettömiksi suunnitellut talot ja asunnot sisältävät monia turvallisia, elämää helpottavia ominaisuuksia, kuten kulkuyhteys kauppakeskukseen ja paikoitustaloon katettua käytävää pitkin, irtaimistovarastot helposti saavutettavissa toisessa kerroksessa ja kolme tilavaa pihaa, joihin pääsy on vain yhtiön asukkailla. Pihoilla voi pelata minigolfia ja petankkia tai vaikka vain istuskella päivänvarjon alla seurustelemassa. Lisäksi leveät oviaukot, ei kynnyksiä, eteiseen porrashuoneesta vain yksi erikoissuunniteltu ovi, jätekuilu porrashuoneessa, tilavat hissit, lasitetut parvekkeet ja ovipuhelin".

Yhtiöjärjestyksen ja markkinointitietojen mukaan yhtiön asunnoissa saavat asua sellaiset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta tai ovat työkyvyttömyyseläkkeellä tai sellaiset ruokakunnat, joiden joku jäsen täyttää saman ehdon. Yhtiöjärjestystä muutettiin 29.10.2001 siten, että yhtiössä saavat asua ensisijaisesti edellä mainitut henkilöt. Samalla päätettiin poistaa yhtiöjärjestyksen 14 §:n 4 momentti jossa todettiin: "Mikäli toimialapykälässä oleva määräys yhtiön asunnoista asuvista henkilöistä rajoittaa ja hankaloittaa kohtuuttomasti yhtiön taloutta, hallinnointia tai yhtiön toiminnan asianmukaista järjestämistä ja hoitoa, yhtiökokous voi päättää, että asunnoissa voi asua myös henkilöitä, jotka eivät täytä 2 §:ssä mainittuja ehtoja. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy."

Asiasta äänestettiin. Kyllä-ääniä oli 2031 ja ei-ääniä 317. Viisi osakasta äänesti muutosta vastaan. Yhtiössä oli osakkaita EH:n lisäksi kahdeksantoista.

K vaati myyjältä hyvitystä, koska taloyhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin ennakkomarkkinoinnista poiketen siten, että EH:lla oli mahdollisuus markkinoida jäljellä olevia huoneistoja laajemmalle ostajakunnalle kuin vanhuksille ja vanhuusikää lähestyville.

EH ei hyväksynyt vaatimusta.
 
Julkaistu 12.9.2013