Ratkaisut 2003

Kuluttaja (K) osti 21.4.1999 päivätyllä kauppakirjalla myyjältä (M) Asuntoyhtiön osakkeet nrot 46-60, jotka oikeuttavat hallitsemaan 60 m2:n suuruista rivitalohuoneistoa . Kauppahinta oli 170 000 markkaa. Huoneiston hallinta luovutettiin ostajalle kaupantekohetkellä. Rakennus on valmistunut vuonna 1970.

Kun ostaja uusi keittiökalusteita noin kuukausi kaupanteon jälkeen, hän havaitsi keittiön tiskipöydän takana väliseinärakenteissa lahovaurioita ja hometta.

XX Oy:n 26.5.1999 tekemässä vahinkokartoituksessa todettiin lahovaurioita myös tuulikaapissa, vaatehuoneessa ja pesuhuoneen katossa ilmanvaihtoventtiilin vieressä. Lattiarakenteet olivat lahoja. Kaikki rakenteet olivat kuitenkin mittaushetkellä kuivia. Kartoituksessa ei voitu selvittää, mikä oli rakenteiden kastumisen aikoinaan aiheuttanut. Vastaavanlaisia vaurioita havaittiin myös asunnossa 7.

Asunto-osakeyhtiö korjautti vauriot. Korjausten suorittaminen kesti useita kuukausia. Asuntojen 4 ja 7 korjauksesta aiheutui ostajalle kustannuksia 24 909 markkaa. Ostajan yhtiölle kertasuorituksena maksama ylimääräinen vastike oli 7 989,38 markkaa.

K kertoo ilmoittaneensa asiasta myyjälle puhelimitse huhtikuussa tai kesäkuussa 1999 ja kirjallisesti 11.4.2001 lähetetyllä kirjeellä. Myyjä katsoi, ettei ole velvollinen suostumaan ostajan vaatimuksiin, koska ostaja oli ilmoittanut virheestä liian myöhään, ja koska kysymyksessä olivat piilevät virheet, jotka olivat asunto-osakeyhtiön korjausvastuulla.

Kuluttaja (K) ja elinkeinonharjoittaja (EH) sopivat 30.8.2002 päivätyllä tilaus- ja kauppasopimuksella uuden Ford Mondeo 2.0 I Trend 4D henkilöauton kaupasta. Auton toimitusajaksi sovittiin 1/2003. Auton hinnaksi sovittiin 31 890 euroa, lisävarusteiden hinnaksi 3 185 euroa ja hyvityshinnaksi vaihtoajoneuvosta Ford Mondeo 2.0i GT 4D 14 065 euroa.

Kauppaan sovelletaan yleisinä vakiosopimushetoina Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja 1.6.2002. Ehtojen kohdan 5 mukaan myyjällä on velvollisuus alentaa auton hintaa, jos maahantuoja alentaa vastaavien autojen hintaa viranomaisen ennen sopimuksen mukaista luovutusaikaa tekemän, autojen hintaan vaikuttavan, veroja koskevan päätöksen vuoksi.

Hallitus antoi 30.12.2002 eduskunnalle esityksen autoverolain muuttamiseksi. Sen mukaan autovero alenisi. Esityksen pohjalta eduskunta hyväksyi lain autoverolain muuttamisesta. Se tulee voimaan 15.5.2003 ja sitä sovelletaan uusina verotettavin autoihin 1.1.2003 alkaen.

Maahantuoja alensi tulossa olevan veronalennuksen vuoksi uuden auton hintaa vuoden alusta 31 890 eurosta 30 520 euroon eli 1 370 euroa. K vaati EH:ta hyvittämään uuden auton kauppasopimuksen mukaisen ja auton luovutuspäivän hinnan mukaisen erotuksen kauppasopimuksen kohdan 5 perusteella. Myyjä kieltäytyi hyvityksestä, koska sen mukaan auto oli luovutettu, väliraha maksettu ja vaihtoauto luovutettu 3.12.2002. Liike tarjosi kuitenkin 840 euron hyvitystä.
 
Julkaistu 12.9.2013