Organisaatio

Kuluttajariitalautakunnassa on viisitoista jaostoa ja kolme täysistuntoa.

Jokaisessa jaostossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Täysistunnoissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Niissä käsitellään tärkeimmät asiat. Yksi täysistunnon kokoonpano on jaostojen I-V ja 7 asioita varten, toinen jaostoja VI, IX ja X varten ja kolmas jaostoja VIII ja XI-XIII varten .

Asiat jaetaan eri jaostojen käsiteltäviksi sen mukaan, mikä hyödyke on kysymyksessä. Jaostojako on tällä hetkellä seuraava:

1) tekstiili- ja jalkinejaosto (I), joka käsittelee tekstiilejä, vaatetusta, jalkineita, turkiksiasekä nahka- ja pesula-alaa koskevat asiat

2) huonekalu- ja kodinkonejaosto (III), joka käsittelee huonekaluja, kodinkoneita ja laitteita sekä kodin elektroniikkaa koskevat asiat

3) kaksi autokauppajaostoa (IV a ja IV b), jotka käsittelevät moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden sekä moottoreiden, varaosien ja polttoaineen kauppaa koskevat asiat

4) auton huolto- ja korjausjaosto (V), joka käsittelee moottoreiden, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja korjauspalveluita sekä vuokrausta koskevat asiat

5) matkajaosto (VI), joka käsittelee matka-alaa sekä majoitus- ja ravintolapalveluja koskevat asiat

6) yleinen hyödyke- ja terveyspalvelujaosto (VII), joka käsittelee terveyspalveluiden lisäksi ne tavaroita ja palveluja koskevat asiat, jotka eivät kuulu muulle jaostolle

7) kaksi rakennusjaostoa (VIII a ja VIII b), jotka käsittelevät rakentamiseen sekä asuntojen ja kiinteistöjen huoltoon ja korjaukseen liittyvät asiat

8) vakuutusjaosto (IX), joka käsittelee vakuutuksia koskevat asiat

9) palvelujaosto (X), joka käsittelee energia- ja vesihuolto-, viestintä-, rahoitus-, lakiasiain- ja vapaa-ajan palveluita koskevat asiat

10) kaksi kiinteistönvälitys- ja asuntokauppajaostoa (XI a ja XI b), jotka käsittelevät kiinteistönvälitykseen ja asuntokauppaan liittyvistä asioista ne, joissa osapuolena on elinkeinonharjoittaja

11) yksityishenkilöiden asuntokauppajaosto (XII), joka käsittelee asuntokauppaan liittyvistä asioista ne, joissa osapuolina ovat vain yksityishenkilöt

12) huoneenvuokrajaosto (XIII), joka käsittelee asumisoikeuden luovutukseen ja asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat.

Lautakunnan virkamiehiä johtaa puheenjohtaja ja hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja .

Muu henkilökunta on jaettu neljään ryhmään: tavararyhmä, autoryhmä, palvelut-ryhmä ja asuntoryhmä.

 
Julkaistu 16.10.2017