Etusivu » Riita-asiat » Kuluttaja-asiat » Ryhmävalitus

Ryhmävalitus

Ryhmävalituksessa joukolla kuluttajia on saman elinkeinonharjoittajan kanssa samaa asiaa koskeva kiista. Ryhmävalitus voi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, joissa useat kuluttajat ovat ostaneet tietyltä yritykseltä tuotteen, jossa on sama suunnittelu- tai valmistusvirhe tai palvelun, joka ei sisällöltään vastaa sovittua. Ryhmävalitusta voidaan soveltaa myös silloin, kun yritys on tehnyt useiden kuluttajien kanssa sopimuksen, jossa on sama kohtuuton ehto.

Kuluttaja-asiamies tuo vireille

Ryhmävalituksen kuluttajariitalautakuntaan voi saattaa vireille vain kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies tekee valitsemastaan tapauksesta hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan.

Hakemuksessa kuluttaja-asiamies määrittelee sen kuluttajaryhmän, jota hakemus koskee.

Kuluttajaryhmän jäseniä ei kuitenkaan tarvitse yksilöidä niin tarkasti, että heidät mainittaisiin nimeltä.

Kuluttajariitalautakunnan annettua suosituksensa kuluttaja-asiamies voi harkintansa mukaan avustaa ryhmän jäseniä suosituksen toimeenpanossa.

Asia voidaan käsitellä ryhmävalituksena vain, jos kuluttajien vastapuoli on elinkeinonharjoittaja.

Ryhmävalituksena ei voida käsitellä asioita, joissa vaatimukset kohdistuvat yksityishenkilöön, vaikka asia muuten kuuluisikin lautakunnan toimivaltaan.

 
Julkaistu 8.7.2013