Etusivu » Riita-asiat » Asuntoasiat » Käytetyn asunnon kauppa

Käytetyn asunnon kauppa

Piilevä virhe

Käytetty asunto tai kiinteistö ei ole uusi ja sen ikääntyminen pitää ottaa huomioon asuntokauppaa tehtäessä. Ostaja ei voi valittaa asiasta, joka hänen olisi pitänyt huomata käytetyn asunnon tavanomaisessa tarkastuksessa ennen kaupantekoa. Kuntotarkastusta ei tästä syystä tarvitse tehdä, mutta valittaa ei voi asioista, joka olisi normaalihuolellisuudella ja -tiedoilla pitänyt huomata.

Tällainen voi olla vaikkapa pintamateriaalien kuluminen tai irrallaan olevat laatat. Omakotitaloa tarkastettaessa pitää ottaa huomioon esimerkiksi vesiputkistojen, sähköjohdotusten ja lämmitysjärjestelmän ikä. Elinkaaren loppupuolella niihin tulevista vioista ei yleensä voi vaatia hyvitystä myyjältä, jos niistä tai rakennuksen iästä on annettu oikeat tiedot.

Käytetyn asunnon kaupassa valitus koskee useimmiten asunnossa ollutta piilevää eli salaista virhettä.

Piilevä virhe on vika tai puute, josta myyjä ei ole tiennyt ja jota ostaja ei ole voinut huomata tarkastaessaan asuntoa.

Mikä tahansa vika tai puute asunnossa ei kuitenkaan ole virhe. Vian tai puutteen pitää olla merkittävä ennen kuin sen perusteella voi vaatia hyvitystä.

Asunnon ikä on tärkeä tekijä virhearvioinnissa. Ikään nähden luonnollinen kuluminen ei ole virhe. Toki arvioinnissa otetaan huomioon muitakin tekijöitä, kuten kauppahinta ja myyjän asunnosta antamat tiedot.

Ostaja voi rajoitetusti valittaa asunnon alkuperäisestä virheestä myös suoraan asunnon ensimmäiselle myyjälle eli perustajaosakkaalle.

Puutteelliset tai väärät tiedot

Asunnossa voi olla myös virhe, jos myyjä on antanut siitä väärää tai paikkansapitämätöntä tietoa tai hän on jättänyt antamatta tietoja. Jos nämä tiedot ovat sellaisia, että niillä olisi ollut vaikutusta kaupan ehtoihin, esimerkiksi kauppahintaan, asunnossa on virhe.

Lisätietoa käytetyn asunnon kaupasta saat Kuluttajaviraston Internet-sivuilta.

Valitus myyjälle

Ostajan ei kannata viivytellä valituksen tekemisessä myyjälle. Lain mukaan käytetyn asunnon virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuuajassa virheen havaitsemisesta. Kohtuullisen ajan määrittelyssä otetaan huomioon se, että ostajan pitää monesti ensin selvitellä virheen merkitystä.

Kohtuulliselle ajalle ei voi asettaa mitään ehdotonta sääntöä. Sen pituus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kahden yksityishenkilön välisessä asunto-osakkeen kaupassa ei enää kahden vuoden jälkeen asunnon hallinnan luovutuksesta voi valittaa virheestä, vaikka virheen havaitsisi vasta tuolloin. Kiinteistön kaupassa aika on viisi vuotta.

Vain tapauksissa, joissa myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, valitusaika voi pidentyä.

Virheen seuraukset

Uuden asunnon kaupassa ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan virheen. Toisaalta myyjällä on oikeus korjaukseen ennen muita hyvityskeinoja.

Käytetyn asunnon kaupassa ostaja ei voi vaatia myyjää korjaamaan virhettä. Yleisin seuraus onkin hinnanalennus.

Jos virheestä on aiheutunut vahinkoa ja se on johtunut myyjän huolimattomuudesta, ostajalla on oikeus myös vahingonkorvaukseen.

Joissakin tapauksissa voi myös kaupan purkaminen tulla kysymykseen. Tämä edellyttää olennaista sopimusrikkomusta myyjältä. Korjattavissa olevien virheiden vuoksi kauppaa ei voi purkaa. Kauppaa ei myöskään voi purkaa, jos virheen merkitys ei ole kovin suuri, vaikka se ei olisikaan korjattavissa. Silloin ostajan on tyydyttävä hinnanalennukseen.

Asuntokauppaa koskeviin lautakunnan ratkaisuihin voi tutustua kohdassa Lautakunnan ratkaisuja.

 
Julkaistu 15.7.2013