Kotivakuutus ei kata asennusvirheestä aiheutuvia esinevahinkoja

Julkaistu 6.7.2018

Kotivakuutukset eivät kata asennusvirheistä aiheutuvia vahinkoja. Jos kuluttaja itse asentaa pesu- tai tiskikoneen, hän ottaa riskin siitä, että mahdollinen vuotovahinko jää korvaamatta. Vesivahingot voivat olla omakotitaloissa ja kesäasunnoissa sekä erityisesti kerrostaloissa yllättävän suuria. Jos vahinko johtuu äkillisestä koneen rikkoutumisesta, letkun tai liitoksen murtumisesta eikä asennusvirheestä, kotivakuutus yleensä kattaa sen. Kuluttajariitalautakunta ratkaisee asennusvirheriitoja säännöllisesti.

Tuoreimmassa lautakunnan ratkaisussa kuluttaja oli asentanut pesukoneen itse. Vesivahinko oli aiheutunut siitä, että putkiliitoksesta oli puuttunut tiiviste. Vesi oli päässyt talon rakenteisiin ja korjaaminen vaati laajaa remonttia. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu rakennukselle tai irtaimistolle muun muassa asennus-, käyttö-, tai työvirheestä aiheutunutta vahinkoa. Rajoitusehdosta oli mainittu ehtojen lisäksi vakuutuksen tuoteselosteessa. Lautakunta totesi, että tiivisteen puuttuminen oli vakuutusehtojen mukainen asennusvirhe. Rajoitusehdosta oli kerrottu kuluttajalle riittävällä tavalla eikä ehto ollut kohtuuton. Lautakunta ei suosittanut vakuutuksesta hyvitystä. Vahinko jäi kuluttajan itsensä maksettavaksi. - Jos kuluttaja olisi käyttänyt asentamisessa ammattilaista, hän olisi voinut esittää korvausvaatimuksen sitä vastaan mahdollisen asennusvirheen perusteella.

Toisessa ratkaisussa kuluttajan keittiössä sattui vuotovahinko. Vuoto oli aiheutunut rakentajan tekemästä asennusvirheestä. Roskavaunu oli osunut käytössä viemäriputkeen, joka oli sen vuoksi vähitellen irronnut liitoksestaan. Nestettä oli valunut seiniin ja rakenteisiin. Vakuutusehtojen mukaan nesteen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata, jos syynä on hyväksymätön liitos. Lautakunta totesi, että viemäriputken asennus oli tehty virheellisesti, koska liitoksen oli mahdollista irrota roskavaunun normaalin käytön yhteydessä. Vahinko ei näin ollen kuulunut vakuutuksen piiriin. Lisäksi lautakunta totesi, että asennusvirheet, tiesi korvauksenhakija niistä tai ei, on tyypillisesti rajattu kotivakuutuksien korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen rajoitusehto ei ollut yllättävä eikä kohtuuton kuluttajan kannalta. Vakuutusyhtiötä ei suositettu korvaamaan vahinkoa. – Asiassa ei ollut tehty korvausvaatimusta rakentajalle rakennusvirheen perusteella. Asunto oli valmistunut kuusi vuotta aiemmin kuin vuotovahinko ilmeni. Rakentajan vastuu kestää kymmenen vuotta eikä se katkea, vaikka asunto vaihtaa omistajaa.

Varsinkin kesämökeillä kuluttajat tekevät erilaisia vesi- ja sähköasennuksia itse, joista aiheutuvat vahingot jäävät omalle vastuulle. Kaupunkiasunnoissa vastuu voi helposti laajeta myös muille aiheutuneisiin vahinkoihin. "Kuluttajan on hyvä muistaa, että hän vastaa myös taloyhtiölle ja muille osakkaille aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu hänen asennusvirheestään. Vahingot voivat olla varsinkin kerrostaloissa suuria, kun vesi valuu välikattojen läpi", toteaa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Virheellisen asennuksen tehneen osakkaan ja vuokralaisen vastuu jatkuu senkin jälkeen, kun asunto vaihtaa omistajaa. Asukkaan korvausvastuu voi asennusvirheen lisäksi tulla kyseeseen myös silloin, kun hän ei viivytyksettä ilmoita huomaamastaan viasta, esimerkiksi vesieristeen rikkoutumisesta, josta voi aiheutua vahinkoa muille. Myös vesihanan tai suihkun unohtaminen päälle voi aiheuttaa laajoja vahinkoja. Näitäkään vahinkoja kotivakuutus ei välttämättä korvaa.