Ambulanssilennosta sovittava selkeästi

Julkaistu 14.4.2018

Sovittaessa ambulanssilennosta kuluttaja on heikossa asemassa. Sopimus pitää yleensä tehdä nopeasti ja pakottavissa olosuhteissa ulkomailla. Sen arvo voi olla kymmeniä tuhansia euroja eikä kuluttajalla välttämättä ole lentoa kattavaa vakuutusta. Elinkeinonharjoittajan on sopimusta tehtäessä oltava selkeä. Lautakunta katsoi täysistuntoratkaisussaan, että sopimus oli syntynyt kuluttajan eikä lennon järjestäjän esittämällä tavalla.

Kuluttajapotilas tarvitsi ambulanssilennon Bulgariasta Suomeen. Hän oli yhteydessä lentoyhtiöön, joka kahden tunnin kuluttua ilmoitti lennon olevan käytettävissä ja tarjosi sitä noin 20 000 euron hintaan. Kuluttaja hylkäsi tarjouksen, koska ei ollut varma rahoituksesta. Noin tunnin kuluttua saatuaan pankiltaan luottolupauksen kuluttaja oli yhteydessä lentoyhtiöön ja ilmoitti, että hän ottaakin tarjotun lennon. Samalla hän tiedusteli lennon tarkkaa hintaa, tilinumeroa ja sähköpostiosoitetta, johon ilmoittaa maksun suorittamisesta. Lentoyhtiö lupasi toimittaa tiedot. Pian tämän jälkeen kuluttaja sai tekstiviestin, jossa oli yhtiön tilinumero ja hinta 20 300 euroa. Kuluttaja maksoi summan, minkä jälkeen yhtiö lupasi ilmoittaa lentoajan. Yhtiön tarkoittama kone oli kuitenkin jo tällä välin varattu, minkä vuoksi yhtiö tarjosi toista lentoa 33 500 eurolla. Koska kuluttajalla oli akuutti tarve päästä nopeasti Suomeen, hänen oli pakko ottaa kalliimpi lento ja kerätä tarvittava lisärahoitus tuttaviltaan.

Lennon jälkeen kuluttaja katsoi, että hänelle pitäisi palauttaa lentojen erotus 13 200 euroa. Yhtiön mukaan sopimus oli syntynyt kalliimmalla hinnalla. Kun oli selvinnyt, että halvempi kone ei ollut käytössä, kuluttajalle oli tarjottu rahojen palauttamista, toisen koneen odottamista kaksi päivää tai kalliimman lennon ottamista. Kuluttaja oli päätynyt kalliimpaan lentoon.

Sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Ratkaisussaan lautakunta totesi, että kuluttaja ei ollut hyväksynyt lentoyhtiön alkuperäistä tarjousta, ja tarjous oli rauennut. Tämän jälkeen kuluttaja oli ollut uudelleen yhteydessä yhtiöön ilmoittaen, että hän haluaakin lennon. Lautakunta katsoi, että kuluttajan uusi yhteydenotto oli kuluttajan oma tarjous yhtiölle ostaa lento alkuperäiseen hintaan. Koska yhtiö oli ilmoittanut kuluttajalle pyydetyt tiedot eikä tuossa vaiheessa esittänyt mitään varaumaa kuluttajan tarjouksen hyväksymiselle, yhtiön katsottiin käyttäytymisellään hyväksyneen kuluttajan tarjouksen. Kuluttajalla ei myöskään ollut mitään aihetta olettaa toisin. Lautakunta totesi, että sopimuksen tekemisen olosuhteiden ja sen suuren merkityksen vuoksi lentoyhtiön olisi tullut selkeästi ilmoittaa, ettei se hyväksy kuluttajan tarjousta ostaa lento alkuperäiseen hintaan, jos se niin oli tarkoittanut. Koska yhtiö ei ollut näin tehnyt, sopimuksen katsottiin syntyneen 20 300 euron hinnalla.

Lautakunta suositti lentoyhtiötä palauttamaan kuluttajalle 13 200 euroa.

"Potilaskuluttajan asema on usein heikko. Tämän vuoksi sopimusten tekemisessä on oltava erityisen täsmällinen. Mitä arvokkaammasta sopimuksesta ja pakottavammasta tilanteesta on kyse, sitä korostuneempi palveluntuottajan tiedonantovelvollisuus on", toteaa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Yleisestä käsityksestä poiketen Suomen valtio ei korvaa ambulanssilennon kustannuksia kotimaahan. Ambulanssilennon tarve tulee yleensä yllättäen ja sen kustannukset voivat olla kuluttajalle ylivoimaisen suuret. Kuluttajan kannattaakin aina ottaa matkavakuutus ja varmistaa, että se kattaa myös ambulanssilennon.