Lentoriidat edelleen kärjessä

Julkaistu 5.1.2018

Lentojen viivästyksistä johtuvat riidat työllistivät kuluttajariitalautakuntaa edelleen vahvasti. Lautakuntaan saapui viime vuonna 6 363 uutta ratkaisupyyntöä. Näistä yli tuhat koski lentojen viivästyksiä, joista valtaosa kotimaista lentoyritystä vastaan. Perinteisissä riidankohteissa autoja ja asumista koskevat ratkaisupyynnöt olivat nousussa.

Lentoyhtiön on yleensä maksettava matkustajalle hyvitys, jos lento viivästyy yli 3 tuntia. Lentoyhtiöt eivät viivästyksissä ilmeisesti halua taipua EU-oikeuden asettamiin vaatimuksiin. Lautakunnan on kuitenkin noudatettava lentoratkaisuissaan EU-asetusta ja EU-tuomioistuimen siitä antamia linjauksia. EU-sääntely on Suomen kansalliseen oikeuteen verrattuna ankaraa ja poikkeavaa, koska korvausoikeus ei edellytä, että kuluttaja kärsisi viivästyksestä todellista vahinkoa.

Käytettyjä autoja koskevien ratkaisupyyntöjen määrä oli vuonna 2017 nousussa. Sen sijaan uusien autojen kohdalla tilanne oli vakaa. Nousu selittynee käytettyjen autojen kauppojen määrän kasvulla. Uusissa autoissa taas pitkät takuuajat ehkäisevät riitojen syntymistä. Autojen huoltoriidat olivat laskussa mutta autojen käyttämiseen liittyvät pysäköinninvalvontajutut olivat kasvussa.

Asuntokaupat pysyivät edelleen tilastoissa korkealla ja olivat jälleen nousussa. Voidaan otaksua, että asuntoriidoissakin nousu johtuu kauppojen määrän kasvusta. Myös rakentamiseen ja remontteihin liittyvien asioiden määrä oli hienoisessa nousussa. Tämäkin voi johtua taloudellisesta suhdanteesta, joka on mahdollisesti johtanut urakoiden määrän kasvuun. Lisäksi asunnon vuokrausta koskevien riitojen määrä kasvoi. Viime mainituissa on lähes aina kyse vuokravakuuden vapauttamiseen liittyvästä kiistasta.

Vakuutuksia koskevien asioiden määrässä oli jälleen selvää pudotusta. Myös kodinkoneissa ja elektroniikassa oli edelleen laskua. Jälkimmäistä saattaa selittää tavaroille yhä laajemmin annetut takuut ja etämyynnin mukainen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Myös valmismatkariidoissa - jotka useimmiten koskevat majoitusta - oli edelleen selvää laskua. Voidaan olettaa, että valmismatkan puutteista ja hyvityksistä päästään yleensä sopuun.

Asioita ehdittiin ratkaista 6004. Keskimääräinen käsittelyaika oli noin 11 kuukautta. Suurin osa asioista kuitenkin ratkaistiin tätä nopeammin. Käsittelyaikojen mediaani (keskimmäinen luku) oli 8,7 kuukautta. Käsittelyaika riippui huomattavasti asian vaikeusasteesta ja ratkaisutavasta.

Kuluttajan on yleensä asioitava kuluttajaoikeusneuvojan kanssa ennen kuin hän voi lähettää ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan. Vaikka neuvonta pystyy suodattamaan suuren osan erimielisyyksistä sovittelulla, merkittävä määrä ja vaikeimmat riidat jäävät lautakunnan käsiteltäviksi. Riitojen vaikeusaste onkin jatkuvasti kasvanut.

Lautakuntamenettely on sekä yhteiskunnalle että osapuolille tuomioistuinta edullisempi tapa tuottaa laadukasta oikeusturvaa. Lautakuntamenettelyä tulisikin vahvistaa. Oikeusministeriö onkin ohjannut kuluttajariitalautakunnalle vuodelle 2018 lisäresursseja. Tällä pyritään purkamaan ruuhkaa ja vaikuttamaan käsittelyaikoihin. Tarpeellisten resurssilisäysten toivotaan jäävän pysyviksi.