Auton päästömanipuloinnista ei hyvitystä. Arvon alentumisesta ei näyttöä.

Julkaistu 24.11.2017  Päivitetty 5.1.2018

Kuluttajariitalautakunnan mukaan autossa oli virhe, kun siihen oli asennettu typen oksidien päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto. Käsitellyssä tapauksessa kuluttaja ei kuitenkaan esittänyt näyttöä siitä, että hän olisi kärsinyt virheestä taloudellisesti. Päätöksestä äänestettiin äänin 5-4. Vähemmistö piti näytön osalta riittävän todennäköisenä, että auton arvo oli korjauskampanjasta huolimatta laskenut. Asiaa ei käsitelty ryhmävalituksena.

Lautakunnan ratkaisemassa tapauksessa kuluttaja vaati maahantuojalta vuonna 2010 uutena ostamastaan Skoda-autosta 17 000 euron hinnanalennusta päästömanipuloinnin vuoksi. Auton kauppahinta oli ollut 24 500 euroa. Kuluttajan mukaan hänelle myytiin mielikuva ympäristöystävällisestä autosta, sen polttoaineenkulutuksesta oli annettu väärää tietoa ja auton jälleenmyyntiarvo oli alentunut päästömanipuloinnin takia.

Lautakunnan täysistunto piti selvitettynä, että autoon oli asennettu dynamometritestissä typen oksidien päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto. Maahantuojakin oli takaisinpyyntökirjeessään todennut, että kyse on sääntöjenvastaisuudesta. Autossa oli näin ollen moottorin ohjelmistoon liittyvä virhe.

Polttoaineen kulutuksesta lautakunta totesi, että arvot ovat laboratorio-olosuhteissa saatuja ohjearvoja, jotka autoilija voi yksilöllisellä ajotavallaan ylittää tai alittaa. Jos auton polttoaineenkulutus ylittää merkittävästi ilmoitetut lukemat, autossa voi olla virhe. Kuluttajan pitäisi kuitenkin esittää näyttöä siitä, että auton liiallinen polttoaineen kulutus on johtunut auton virheestä, ei hänen omasta ajotavastaan. Sellaista näyttöä ei riidassa esitetty. Näyttöä ei esitetty myöskään siitä, että ohjelmiston asennuksella olisi ollut haitallisia ympäristövaikutuksia ja että autosta olisi tämän vuoksi luotu markkinoinnissa liian ympäristöystävällinen mielikuva.

"Tuotteeseen voi virheen korjaamisesta huolimatta jäädä jokin puute. Jos näin on, kuluttajalla on oikeus hyvitykseen myös siitä," sanoo puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Kuluttajan mukaan auton jälleenmyyntiarvo oli korjauskampanjasta huolimatta hävinnyt olemattomaksi eikä mikään taho suostunut ottamaan autoa vaihdossa. Oli myös epävarmaa, miten auto toimii ohjelmistomuutoksen jälkeen.

Lautakunta katsoi, että näyttöä myöskään auton huonontumisesta korjaamisen vuoksi tai sen arvon alentumisesta ei ollut esitetty.

Vähemmistön mukaan kuluttajan mahdollisuudet esittää näyttöä auton arvon alenemisesta tällaisessa tilanteessa ovat rajalliset. Vähemmistö piti riittävän todennäköisenä, että manipuloituihin autoihin liittyy negatiivisia goodwill –arvoja, vaikka virhe jälkikäteen korjattaisiinkin. Sen vuoksi niiden hinta ei jälleenmyytäessä vastaa autoja, joita ei ole manipuloitu. Vähemmistö suositti riidassa 500 euron hinnanalennusta.

Kuluttaja oli vaatinut joukkokanteen nostamista asiassa. Lautakunta voi käsitellä ryhmävalituksia, mutta sellaisen vain kuluttaja-asiamies voi tuoda vireille lautakuntaan. Kuluttaja-asiamies ei ole tuonut asiaa lautakuntaan vireille ryhmävalituksena.