Työkaverin maksukortilla pelattiin netissä

Julkaistu 27.9.2017

Maksukorttia pitää säilyttää yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Korttia ei kannata jättää edes työpaikan pukuhuoneeseen, jos sitä ei voi laittaa lukittuun tilaan. Törkeän huolimatonta se ei kuitenkaan ole, kuluttajariitalautakunta katsoi tuoreessa täysistuntoratkaisussaan. Korttia voidaan väärinkäyttää myös ilman tunnuslukua siinä olevien tietojen avulla. Tätä riskiä ei ole riittävästi tuotu esiin.

Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa kaupassa työskentelevä kortinhaltija oli jättänyt käsilaukkunsa kaupan takahuoneeseen, jota käytettiin työntekijöiden pukuhuoneena. Ulkopuolisilla ei ollut pääsyä huoneeseen, mutta siellä ei ollut lukittuja lokeroita arvotavaroiden säilyttämiseen. Viedyillä kortin tiedoilla tehtiin ostoja netin pelisivuilla yhteensä 953 eurolla.

Maksukortissa on kaikki tarvittavat tiedot nettiostojen tekemiseen, myös CVV-tarkistusluku. Tämän vuoksi kortti sisältää riskin väärinkäytölle silloinkin, kun sen yhteydessä ei säilytetä tunnuslukua. Tätä riskiä ei yleisesti tiedosteta.

Pankin mukaan kortinhaltija oli toiminut asiassa törkeän huolimattomasti jättäessään kortin valvomattomaan tilaan, johon koko henkilökunnalla oli vapaa pääsy.

Maksupalvelulain mukaan kortinhaltija vastaa varkaan korttiostoksista 150 euroon saakka, jos maksuvälineen katoaminen johtuu kortin huolimattomasta säilytyksestä. Jos kortinhaltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, hän vastaa ostoista kokonaan.

"Korteissa on kaikki tarvittavat tiedot nettiostojen tekemiseen, myös CVV-tarkistusluku. Korttiehdoissa painotetaan tunnuslukujenhuolellista säilyttämistä, mutta ei sitä, että jo kortissa olevat tiedot riittävät vääriin käsiin joutuessaan ostoihin. Tätä riskiä pitäisi korostaa asiakkaille", lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg sanoo.

Kuluttajariitalautakunta katsoi päätöksessään, että kyseessä ei ollut törkeä huolimattomuus. Sellaista on esimerkiksi erittäin vakava varomattomuus, joka osoittaa selvästi piittaamatonta suhtautumista maksuvälineen hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Esimerkiksi kortin jättäminen laukussa ravintolan pöytään tai rautatieaseman penkille voi olla törkeän huolimatonta.

"Joskus kortin voi antaa toisen haltuun hetkellisesti esimerkiksi ravintolalaskun maksamiseksi, ilman että se on huolimatonta", Ståhlberg toteaa.

Arviointi on kokonaisharkintaa, jossa voidaan kiinnittää huomiota erityisesti vahinkoriskin suuruuteen ja varotoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuteen.

Kuluttaja ei selvittänyt, miksi hän ei olisi voinut pitää korttia koko ajan hallussaan turvallisesti. Vaikka kortin jättäminen työpaikan pukuhuoneeseen lukitsemattomaan tilaan ei ollut törkeän huolimatonta, kortin säilyttäminen tällä tavoin ei kuitenkaan ollut riittävän huolellista.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että kortinhaltija vastaa oikeudettomista ostoista 150 euroon saakka.