Etusivu » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Zikavirus oikeutti matkan perumiseen

Zikavirus oikeutti matkan perumiseen

Julkaistu 5.6.2017

Raskaana olevalla matkustajalla oli oikeus saada koko valmismatkan hinta takaisin, kun matka-alueella oli zikaviruksen uhka.

Valmismatkalain mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Matkan peruuttamiseen voi olla oikeus myös silloin, jos matkustajaa on kohdannut odottamaton tai vakava tapahtuma ja peruuttamiseen on painava syy.

Lautakunta on tuoreessa täysistuntopäätöksessään suosittanut matkanjärjestäjää palauttamaan raskaana olleen naisen ja hänen puolisonsa matkojen hinnan takaisin. Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa pariskunta oli varannut valmismatkan 6-20.2.2016 Curacaon saarelle Karibialle. Matkustajat peruuttivat matkan 27.1.2016 seurattuaan tiedotuksia zikavirustilanteesta alueella. Matkanjärjestäjä palautti matkustajille vain ehtojen mukaiset viranomaismaksut ja toimistokulujen ylimenevän liikevoitto-osuuden 271 euroa. Yhtiön mukaan zikavirustartunta oli todettu Curacaolla vain yhdellä, Surinamista sinne palanneella henkilöllä. Varsinaista matkustuskieltoa ei Curacaolle peruutushetkellä ollut. Yhtiö katsoi, ettei matkustajilla ollut oikeutta matkan peruuttamiseen terveysvaaran vuoksi.

THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) lautakunnalle antaman lausunnon mukaan ensimmäinen zikavirustapaus Curacaolla todettiin 28.1.2016. Silloin aluetta ei vielä luokiteltu aktiiviseksi epidemia-alueeksi. THL:n 27.1.2016 antama suositus alkoi 1.2.2016 alkaen koskea myös Curacaoa. Matka olisi alkanut siitä viiden päivän kuluttua.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka terveysuhan vuoksi voi syntyä sillä perusteella, mitä matkustajalla itsellään on perusteltua aihetta uskoa.

"Lautakunta otti huomioon ratkaisussa sen, että terveysvaara koski raskaana ollutta henkilöä ja erityisesti hänen syntymätöntä lastaan. Tällaisessa tapauksessa oikeudellinen kynnys matkan peruuttamiseen pitää olla matalalla", lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg sanoo.

Valmismatkaehtojen mukaan matkakumppanilla on oikeus peruuttaa matka vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle, kun matkakumppania on kohdannut odottamaton tai vakava tapahtuma ja peruuttamiseen on painava syy. Tällä perusteella myös puolisolla oli oikeus peruuttaa matka. Lautakunta suositti, että matkustajilla oli oikeus saada matkan hinta 3 583 euroa takaisin, puolison toimistokuluilla vähennettynä.