Etusivu » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Paperilaskusta voi periä enintään 5 euroa

Paperilaskusta voi periä enintään 5 euroa

Julkaistu 11.1.2017
Laskun lähettämisestä paperisena voi periä kuluttajalta maksun. Maksun on kuitenkin oltava kohtuullinen. Kuluttajariitalautakunnan mukaan yli viiden euron maksu on yleensä kohtuuttoman suuri.

Korkein oikeus katsoi viime elokuussa kuluttaja-asiamiehen ajamassa asiassa, että maksun periminen paperilaskusta ei ole kohtuutonta. Ennakkopäätöksessä ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, kuinka suuri maksu voi enimmillään olla. Myöskään lainsäädännössä ei ole säännöstä maksun enimmäismäärästä.

Kuluttajariitalautakunta on tuoreessa täysistuntoratkaisussaan linjannut, että maksu voi lähtökohtaisesti olla enimmillään viisi euroa.

Lautakunta perusteli ratkaisuaan perintälain mukaisilla maksujen enimmäismäärillä, vaikka perintälaki ei suoranaisesti koskekaan laskuttamista vaan ainoastaan velkasaatavan perimistä. Perintälain mukaan kuluttajalta voi vaatia kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään viisi euroa.

Saatavan periminen maksumuistutuksella on yleensä työläämpi toimenpide kuin pelkän paperilaskun lähettäminen. Siksi lautakunta pitikin epäjohdonmukaisena tilannetta, että paperilaskusta voitaisiin vaatia suurempi summa kuin kirjallisesta maksumuistutuksesta.

"Parin-kolmen euron maksun voi periä ilman erityistä näyttöä. Sitä suuremmista kustannuksista pitää aina esittää näyttö. Yli viiden euron maksu on pääsääntöisesti kohtuuton. Odotamme, että tuore ratkaisu tulee rajaamaan ja yhdenmukaistamaan laskutuskäytäntöjä kuluttajakaupassa," lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg kiteyttää.

Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa autokoulu oli veloittanut ehtojensa mukaisesti laskutuslisänä kahdeksan euroa laskulta. Autokoulu oli arvioinut sille aiheutuvan kustannuksia laskun tulostamisesta, kirjekuorista ja postittamisesta tämän verran. Kuluttaja vaati maksuja alennettavaksi. Lautakunta katsoi, että yritykselle aiheutuneet kustannukset on otettava kohtuullisuusarvioinnissa huomioon. Autokoulu ei ollut kuitenkaan esittänyt lautakunnalle tarkempaa selvitystä, mistä paperilaskujen lähettämisen todelliset kulut olivat muodostuneet.

Lautakunta totesi, että tällä hetkellä paperilaskuista veloitetaan kuluttajalta yleensä 2-3 euron lisämaksu. Autokoulun veloitus oli yli viisi euroa laskulta, jonka vuoksi se oli lähtökohtaisesti kohtuuton. Autokoulu ei myöskään näyttänyt, että sille olisi aiheutunut tavanomaista suurempia kustannuksia. Näillä perusteilla lautakunta kohtuullisti maksun kahteen euroon laskulta.