Kuluttajariitoja jälleen ennätysmäärä

Julkaistu 3.1.2017
Kuluttajat peräävät oikeuksiaan yhä hanakammin. Kuluttajariitalautakuntaan saapui viime vuonna 6472 uutta ratkaisupyyntöä. Edellisenä vuonna luku oli 5754. Nousua oli yli 10 %. Riitojen kasvu painottui tiettyihin hyödykkeisiin. Lentojen viivästyksistä johtuvat erimielisyydet kasvoivat jälleen eniten. Asumista koskevat riidat olivat laskussa.

Suurin osa matkustamista koskevista riidoista koski lentämistä. Kuluttajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos lento viivästyy yli 3 tuntia. Lentoyhtiöt vetoavat yleensä tekniseen vikaan, joka vain harvoin vapauttaa vastuusta. Yhtiöiden on selvästi vaikea taipua EU-oikeuden sanelemiin vaatimuksiin. Lautakunnan on noudatettava lentoratkaisuissaan EU-asetusta ja EU-tuomioistuimen siitä antamia linjauksia. Sääntely on ankaraa, koska korvausoikeus ei edellytä, että kuluttaja kärsisi viivästyksestä todellista vahinkoa.

Myös autoja koskevien ratkaisupyyntöjen määrä oli vuonna 2016 nousussa. Erityisesti käytettyjen autojen kauppa pitää tämän perinteisen riidan kohteen määrällisesti korkealla tasolla. Auton varaosariidat kasvoivat huomattavasti, mutta yli puolet niistä kohdistui yhteen yritykseen.

Asuntokaupat pysyivät edelleen tilastoissa korkealla, mutta olivat voimakkaassa laskussa. Voidaan otaksua, että asuntokauppariitoja viedään yhä enemmän tuomioistuinten käsiteltäväksi. Myös rakentamiseen ja remontteihin liittyvien asioiden määrä oli laskussa. Tämä voi johtua taloudellisesta suhdanteesta, joka on mahdollisesti johtanut urakoiden määrän vähenemiseen. Myös asunnon vuokrausta koskevien riitojen määrä väheni.

Vakuutuksia koskevien asioiden määrässä oli jälleen selvää pudotusta. Myös kodinkoneissa ja elektroniikassa oli edelleen laskua.

Kuluttajan on yleensä ensin asioitava kuluttajaoikeusneuvojan kanssa ennen kuin hän voi lähettää ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan. Vaikka neuvonta pystyy suodattamaan suuren osan erimielisyyksistä sovittelulla, merkittävä määrä ja vaikeimmat riidat jäävät lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakuntamenettely on sekä yhteiskunnalle että osapuolille edullinen tapa tuottaa laadukasta oikeusturvaa. Lautakuntamenettelyä tulisi vahvistaa. Oikeusministeriö onkin ohjannut kuluttajariitalautakuntaan vuodelle 2017 lisäresursseja. Tällä pyritään purkamaan ruuhkaa ja vaikuttamaan käsittelyaikoihin.

Kymmenen kärjessä 2016 (Suluissa 2015 luvut)

Saapuneet yhteensä 6472 (5755) + 717 ja ratkaistut 6020 (5600) + 420

1. Lento-, juna- ym. kuljetukset 1355 (899) + 456

2. Henkilöautojen kauppa 782 (717) + 65

3. Rakentaminen ja remontit 510 (534) - 24

4. Asuntokaupat ja kiinteistönvälitys 353 (576) - 223

5. Autojen varaosat ja varusteet 344 (90) + 254

6. Huoneenvuokra ja asumisoikeus 335 (359) - 24

7. Kodinkoneet ja kodin elektroniikka 322 (364) - 42

8. Ajoneuvojen huolto ja korjaus 249 (280) - 31

9. Vakuutukset 234 (285) - 51

10. Muut ajoneuvopalvelut kuin huolto ja korjaus, pysäköinti 138 (161) - 23