Palkkio osaomistusasunnon kauppakirjan laatimisesta on lainvastainen

Julkaistu 8.7.2016
TA-Yhtymä Oy on laskuttanut osaomistusasunnon lunastajilta kauppakirjan laatimisesta 550 euron erillispalkkion. Kuluttajariitalautakunnan mukaan palkkion periminen on lainvastaista ja sen perimisestä on luovuttava.

Kuluttajariitalautakuntaan on saapunut kymmenittäin ratkaisupyyntöjä siitä, että TA-Yhtymä laskuttaa kauppakirjan laatimisesta palkkion, kun osaomistusasunto lunastetaan omaksi. Yhtiö ei ole myöskään suostunut luovuttamaan asukkaalle osakekirjoja, jos palkkiota ei makseta.

Palkkion perimisestä ei alkuperäisessä sopimuksessa ole mitään mainintaa. Palkkio perustuu yhtiön nykyiseen hinnastoon ja siitä on lähetetty tieto lunastustiedustelun yhteydessä. Yhtiön mukaan allekirjoittamalla tämän tiedustelun asukas hyväksyy myös palkkion perimisen.

"Osaomistusasuntoja alkoi tulla markkinoille 90-luvulla ja niiden lunastusajat ovat nyt käsillä. On kohtuutonta, jos omistajayhtiöt alkavat periä tavanomaisesta kaupanteosta varsin tuntuvia erillispalkkioita ilman sopimusta," sanoo lautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Korpiola.

Lautakunnan mukaan asukkaalta voidaan periä vain palkkioita, joista on asuntoa hankittaessa selkeästi sovittu. Myyjän yksipuolinen jälkikäteinen ilmoitus ei oikeuta palkkion perimiseen.

"Asuntokaupassa vakiintuneen käytännön mukaan myyjä vastaa kauppakirjan laatimisesta ja sen kuluista. Kauppakirjan laatii yleensä kiinteistönvälittäjä, uusissa asunnoissa rakennuttajayhtiö. Tavanomaisessa asuntokaupassa ostaja voi tehokkaasti vastustaa erillispalkkion perimistä. Nyt käsitellyissä tapauksissa osaomistusasunnon ostaja on jo sidottu sopimukseen eikä kieltäytyminen ole samalla tavalla mahdollista", Korpiola toteaa.

Lautakunta suositti, että TA-Yhtymä luopuu perimästä sopimuksentekopalkkiota, palauttaa jo maksetut palkkiot ja luovuttaa osakekirjat ostajille.

Osaomistusasunnossa asukas maksaa asunnon hankintavaiheessa osan asunnon hinnasta. Aluksi asunnossa asutaan vuokralla. Määrävuosien kuluttua asukas voi lunastaa asunnon omakseen. Silloin lunastuksesta laaditaan loppuosuuden kauppakirja.