Etusivu » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2016 » Carunan korotuksia voidaan poikkeuksellisesti kohtuullistaa

Carunan korotuksia voidaan poikkeuksellisesti kohtuullistaa

Julkaistu 1.4.2016
Kuluttajariitalautakunta on täysistunnossaan linjannut sähkön siirtohintojen korotusten kohtuullisuutta. Vaikka kuluttaja-asiamiehen ja Caruna Oy:n neuvottelemat keskimäärin alle 15 prosentin korotukset eivät ole yleisesti kohtuuttomat, joissakin tapauksissa kohtuuttomuuden kynnys voi ylittyä.

Lautakunnan mukaan korotuksia arvioitaessa pitää ottaa huomioon sekä korotuksen prosentuaalinen että euromääräinen vaikutus siirtohintaan. Lautakunta ratkaisi tapauksia, joissa kuluttajat asuivat joko omakotitalossa, kerrostalossa tai rivitalossa ja sähkön kulutusmäärät vaihtelivat suurestikin. Ratkaistuissa tapauksissa ei suositettu korotuksen kohtuullistamista.

"Carunan korotusten todelliset vaikutukset riippuvat kulutuksesta ja täsmentyvät siksi vasta tulevaisuudessa. Summat ja prosentit eivät voi olla kohtuuarvioinnissa kiveen hakattuja. Vaikka perustilanteissa alle 15 prosentin korotusta ei nyt pidetty kohtuuttomana, voi se sitä olla, jos korotuksen euromäärä on huomattava. Lisäksi kuluttajaoikeudessa yleensä tunnetaan sovitteluperusteina esimerkiksi työttömyydestä tai sairaudesta johtuvat maksuvaikeudet, jotka voidaan yksittäistapauksissa ottaa huomioon", puheenjohtaja Pauli Ståhlberg toteaa.

Lautakunta arvioi kuluttaja-asiamiehen ja Carunan neuvottelutulosta mukaillen, että enintään 15 prosentin vuosittainen korotus ei ole kuluttajan kannalta yleensä kohtuuton. Korotuksen määrästä lautakunta totesi, että jos se on alle 150 euroa vuodessa, se ei ole pääsääntöisesti kohtuuton, vaikka 15 prosentin raja ylittyisikin. Aiemmassa ratkaisukäytännössään esimerkiksi vesimaksujen korotusten osalta lautakunta on todennut, ettei suurtakaan vuosittaista prosenttikorotusta voida välttämättä pitää kohtuuttomana, jos korotuksen euromäärä ei ole samalla merkittävä.

Sähkö on välttämättömyyshyödyke ja kuluttaja ei voi sähkön siirron osalta kilpailuttaa tai vaihtaa sähköntoimittajaa. Kuluttaja on sidottu yhteen sopimuskumppaniin. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otettiin näiden seikkojen lisäksi huomioon yleinen hintataso ja sekin, että vuosikorotuksen vaikutus jakautuu usealle kuukaudelle. Arviot tehtiin verollisten hintojen perusteella, koska ne kertovat korotuksen taloudellisen kokonaisvaikutuksen.

Lautakunnan ratkaisut tehtiin soveltamalla kuluttajansuojalakia. Lautakunta ei ottanut kantaa asiaan sähkömarkkinalain perusteella, koska sen mukaisen hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto neljän vuoden ajanjaksoilla.

Caruna ilmoitti tammikuussa 2016 suurista sähkön siirtohintojen korotuksista. Kuluttaja-asiamiehen ja Carunan neuvotteluissa helmikuussa päädyttiin alentamaan korotuksia niin, että verollisten sähkön siirtokustannusten nousu jää keskimäärin alle 15 prosentin ja että korotukset jakautuvat usealle vuodelle. Carunan korotusten ja neuvotteluiden jälkeen lautakuntaan tuli kymmeniä ratkaisupyyntöjä ja kuluttajaoikeusneuvojille useita satoja puheluja, joissa kuluttajat ilmaisivat tyytymättömyytensä korotuksiin tai neuvotteluratkaisuun.