Kuluttajariitajärjestelmää on muutettava

Julkaistu 2.1.2015
Kuluttajariitalautakuntaan saapui vuonna 2014 jälleen ennätysmäärä ratkaisupyyntöjä. Riitojen määrälle ei näytä olevan kattoa. Kehitys on ollut samansuuntaista jo yli kymmenen vuotta. Ratkaisupyyntöjä tuli viime vuonna 5 850. Ratkaisuja ehdittiin antaa 4 850. Esimerkiksi viisi vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 4 190 saapunutta ja 4 170 ratkaistua asiaa. Lautakunta ei voi venyä rajattomasti. Tämä vuoksi koko kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmään tulisi tehdä rakenteellisia muutoksia.

Oikeusministeriössä on valmisteilla EU-direktiiviin (2013/11/EU) perustuva kuluttajien riidanratkaisua koskeva uudistustyö. Hallituksen esitys direktiivin edellyttämistä lainmuutoksista tullaan antamaan eduskunnalle kevään aikana. Sen myötä kuluttajariita on 9.7.2015 lukien voitava ratkaista 90 vuorokaudessa siitä, kun osapuolten välinen kirjeenvaihto on ratkaisutahossa päättynyt. Juttumäärien jatkuvan kasvun vuoksi on ilmeistä, että lautakunta ei nykyisillä resursseilla tule kaikissa asioissa pysymään em. määräajassa. Oikeusministeriö on vuodelle 2015 vahvistanut lautakuntaa yhdellä esittelijällä ja aloittanut sähköisen järjestelmän luomisen lautakuntaan.

Resurssilisäysten ohella ratkaisupyynnön esittämistä lautakuntaan tulisi rajoittaa. Suomen kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmä on periaatteessa kaksiportainen. Lautakuntamenettelyä alempana on valtakunnallinen kuluttajaoikeusneuvonta. Kuluttajaoikeusneuvojat sovittelevat yli 8 000 kuluttajariitaa vuosittain antamansa neuvonnan lisäksi. Neuvojien sovittelu on lautakuntaa kevyempi sekä nopeampi menettely ja se soveltuu moniin erimielisyyksiin. Siinä myös seuloutuvat ne riidat, jotka monimutkaisuuden tai laajuuden vuoksi vaativat lautakuntakäsittelyä. Kuluttajaoikeusneuvontaa tulisikin vahvistaa ja säätää se pakolliseksi vaiheeksi ennen lautakuntamenettelyä. Näin lautakuntaan tulisivat vain sellaiset kuluttajariidat, joita ei voida kevyemmällä menettelyllä ratkaista. Tällöin lautakunnan resurssit tulisivat tehokkaammin kohdennettua ja samalla lautakunnan käsittelyajat laskisivat.

Vuonna 2014 lautakuntaa työllistivät eniten asumiseen ja matkustamiseen liittyvät asiat. Lentojen viivästyksistä maksettavat vakiokorvaukset aiheuttivat edelleen lukuisia riitoja. Eniten kasvoivat laihdutusvalmisteisiin liittyvät ratkaisupyynnöt., Kyse oli suurimmaksi osaksi virolaiseen yritykseen kohdistuneista vaatimuksista. Myös perinteiset riidan kohteet, autokauppa ja auton korjaus, olivat kasvussa. Vakuutuksia koskevat valitukset pysyivät ennallaan. Kodinkoneissa oli myös hienoista kasvua. Sen sijaan puhelin- ja sisältöpalveluissa oli selvää laskua.

KYMMENEN KÄRJESSÄ 2014 (suluissa vuoden 2013 luvut)

1. Lento-, juna- ym. kuljetukset 722 (707) + 15

2. Autojen kauppa 694 (556) +138

3. Rakentaminen ja remontit 602 (571) + 53

4. Asuntokaupat ja kiinteistönvälitys 580 (502) + 78

5. Kodinkoneet ja kodin elektroniikka 384 (354) + 30

6. Huoneenvuokra ja asumisoikeus 331 (324) + 7

7. Vakuutukset 299 (297) + 2

8. Ravintolisät ja laihdutustuotteet 294 (75) +219

9. Autojen huolto ja korjaus 283 (220) + 63

10. Puhelinpalvelut ja tietoliikenne 189 (259) - 70