Kännykän katoamisilmoitus tehtävä viivyttelemättä

Julkaistu 26.2.2014

Kännykän katoamisesta voi aiheutua suuret vahingot. Kuluttajariitalautakunnan täysistunto on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa tilanteeseen, missä varastettua puhelinta oli ehditty käyttää 27 000 euron edestä. Jos kuluttaja on ollut huolimaton, kuluttaja vastaa lähtökohtaisesti vahingosta itse. Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa ennalta arvaamattomista vahingoista ja vastuuta voidaan sovitella. Kuluttajan vastuu väärinkäytöksistä katkeaa siihen, kun katoamisesta on ilmoitettu operaattorille. Kuluttaja kantaa puhelimesta jopa suuremman riskin kuin pankki- ja luottokorteista.

Tapauksessa kuluttajan matkapuhelin ja liittymä varastettiin Barcelonassa kadulla kesäyönä 2012. Kuluttaja teki katoamisilmoituksen seuraavana päivänä klo 17. Operaattori oli ehtinyt sulkea liittymän suuren laskukertymän vuoksi jo aiemmin klo 9.20. Lautakunta katsoi, että kuluttajalta ei voitu olosuhteiden vuoksi edellyttää katoamisilmoituksen tekemistä vielä yöaikaan. Hänen olisi kuitenkin pitänyt heti seuraavana aamuna ryhtyä toimenpiteisiin. Koska kuluttaja ei ollut ilmoittanut katoamisesta vielä aamullakaan, lautakunta katsoi, että kuluttaja oli menetellyt huolimattomasti. Huolimattomuutta ei pidetty lievänä. Lievä huolimattomuus puhelimen katoamisessa tai ilmoituksen laiminlyönnissä ei vielä aiheuta vastuuta kuluttajalle.

Liittymän oikeudettomasta käytöstä aiheutui 27 000 euron puhelinlasku. Operaattori sovitteli oma-aloitteisesti määrän kolmasosaan ja velkoi kuluttajalta 7 600 euroa. Lautakunta piti muodostuneen puhelinlaskun perusteella ilmeisenä, että vahinko oli seurausta ammattimaisesta rikollisuudesta eikä kyseessä ollut tavanomainen matkapuhelimen käyttö. Vaikka kuluttajan puhelin oli joutunut sivullisen haltuun, kuluttajan ei tarvinnut varautua 27 000 euron laskun kertymiseen vajaassa vuorokaudessa. Tällainen riski oli liittymäsopimuksen luonne ja tarkoitus huomioon ottaen täysin ennalta arvaamaton. Vain kuluttajan ennakoitavissa olevat vahingot ovat korvauskelpoisia. Lautakunta piti ennalta arvattavana ja korvauskelpoisena vahingon määränä 2 000 euroa, mikä kuluttajan tuli maksaa operaattorille.

On jossain määrin ongelmallista, että kuluttajan vastuu puhelimen oikeudettomasta käytöstä on ankarampaa kuin vastuu pankki- ja luottokortista. Molemmissa riskit väärinkäytöksistä ovat tänä päivänä samankaltaiset. Pankki- ja luottokorteissa kuluttajan huolimattomuus johtaa kuitenkin maksimissaan vain 150 euron vastuuseen, ellei kuluttajan menettely ole ollut törkeän huolimatonta tai tahallista esimerkiksi sen vuoksi, että tunnuslukua ja korttia on säilytetty yhdessä. Tällaista kynnystä täydelle vastuulle ei puhelinten osalta ole. Tavallinenkin huolimattomuus viestintäpalvelun käyttäjässä johtaa lähtökohtaisesti täyteen vastuuseen ilman mitään maksimikattoa.